• Adresa
  • Vajnorská ulica 127/C.
  • 836 05 Bratislava
  • Maloobchodné hnojivá
  • Dolná 136 (vedľa zberného dvora)
  • 900 01 Modra
  • Výrobca hnojív na mieru

    VÝROBA A PREDAJ HNOJÍV

    Agrichem Ximix, s.r.o. - Kvapalné hnojivá, výživa trávnika, hnojivá na kvetiny, hnojivá práškové vodorozpustné, hnojivá pre veľkopestovateľov.

Kvapalné hnojivá

Kvapalné hnojivá – tekuté hnojivá, sú určené na foliárnu aplikáciu i na zálievku. Väčšina hnojív je vhodná pre oslabené či slabo rastúce rastliny. Tekuté hnojivá našli uplatnenie pri preventívnych postrekoch rovnako ako aj pri hnojení do pôdy. Využitie nachádzajú v ovocinárstve, zeleninárstve i pri veľkoplošne pestovaných plodinách.

AGRICHEM XIMIX, SPOL. S.R.O.

Na trhu od roku 1996

Spoločnosť AGRICHEM XIMIX, spol. s.r.o. vznikla v roku 1996 odkedy pokračuje vo vyše 20 ročnej tradícii výroby kvapalných hnojív.

Vývoj a výroba hnojív na mieru

Pre odberateľov alebo pestovateľov spoločnosť na požiadanie spoločnosť navrhne také zloženie hnojiva, ktoré vyhovuje danej plodine v jej podmienkach.

Pre pestovateľov rastlín hydroponickým spôsobom na základe oznámenia druhu pestovanej rastliny a druhu substrátu v ktorom sa pestuje navrhneme optimálnu skladbu živín pre rastlinu.

 

Pracovníci spoločnosti tiež poradia pestovateľom pri problémoch vzniknutých s výživou rastlín a navrhnú možné riešenie daného problému.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte

Výroba a predaj hnojív
Kvapalné hnojivá Hnojivá na trávnik Hnojivá na kvety Hnojivá práškové vodorozpustné Hnojivá pre veľkopestovateľov Práškové hnojivá Suroviny Ferrovit Pekavit Harmavit špeciál Fytovit Folibor Mikrochela SÍRA SK 520 Foli Solanum Agricalmag Horká soľ kvapalná Trastim Travilux Antimuscus Pelargol Floravit List Floravit Kvet Rosavit Allivit Fragavit Solanvit Cal - cit 17 Monochela Zn Monochela Cu Monochela Mn Monochela Fe Agribor 150 MgS - vit N - vit Horká soľ prášková Liadok vápenatý Modrá skalica Zelená skalica Močovina Síran draselný kryštalický Orchidea

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.