Agrichem Ximix, s.r.o. - Kvapalné hnojivá, Výživa trávnika, Hnojivá na kvetiny, Hnojivá práškové vodorozpustné, Hnojivá pre veľkopestovateľov
Dátum: 24.03.2019
 
 PRODUKTY
»Kvapalné hnojivá
»Výživa trávnika
»Hnojivá na kvetiny
»Hnojivá práškové vodorozpustné
»Hnojivá pre veľkopestovateľov
»Práškové hnojivá
»Suroviny
»karty bezpečnostných údajov

 

Hnojivá pre veľkopestovateľov 
Cal - cit 17
Cal - cit 17

- kvapalný vápenatý koncentrát

Je určený na preventívne a kuratívne odstraňovanie deficitu vápnika u pestovaných poľnohospodárskych kultúr, hlavne ovocných drevín, vinnej révy a niektorých druhov zeleniny. S výhodou sa aplikuje postrekom na listy ošetrovaných rastlín, avšak je možné ho používať aj na aplikáciu do pôdy.

Dávkovanie :
V prípade mimokoreňovej – foliárnej aplikácii sa odporúča používať 1 – 1,5 %nú koncentráciu v aplikačnom roztoku.
Maximálna koncentrácia by nemala byť vyššia ako 2 %.

Balenie : 10 , 50 a 1000 l kontajner

ZLOŽENIE :

Obsah vápnika ( CaO ) min: 17 %
Obvykle obsah CaO 245 gr / lit

 pH roztoku : okolo 7,0

Merná hmotnosť : 1250-1310 kgm-3

Monochela Zn
Monochela Zn

- koncentrát komplexne viazaného zinku roztokového typu.
Zinok obsiahnutý v kvapalnom koncentráte je chemicky viazaný vo forme organických lignosulfonátov prírodného pôvodu.
Monochela Zn je určená predovšetkým pre aplikáciu v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe na preventívne a kuratívne odstraňovanie nedostatku rastlinami asimilovateľného zinku.
Možno ju použiť na základné hnojenie do pôdy, avšak odporúča sa aplikovť formou postreku na listy rastlín.
Dávkovanie : Na listovú aplikáciu používame MONOCHELA – Zn výlučne po predchádzajúcom zriedení vodou, vo forme 0,1 až 0,25 %-ného roztoku. Hektárová dávka sa môže pohybovať v rozmedzí 0,3 až 1 kg zinku ( ako Zn ) t.j. 4,7 až 15,6 litra prípravku na hektár. V prípade optimalizačného hnojenia v dávkach 0,05 až 0,5 kg Zn na hektár ( 800 ml až 8 litrov prípravku na hektár ).
Pri pôdnej aplikácii by sa mala používať dávka 78 – 200 litrov na hektár v závislosti od druhu pôdy.
Miešateľnosť : Prípravok je vhodné aplikovať spoločne s kvapalnými hnojivami, s ktorými je miešateľný v ľubovolných pomeroch – Monochela Cu, Mn, Fe, Agribor 150, Molysol, MgS – vit, dusíkatými hnojivami (napriek tomu sa vždy odporúča urobiť skúšku miešateľnosti prípravkov ). Koncentrát možno do obilnín aplikovať spoločne s postemergentnými rastovými herbicídmi ( AMINEX, DIKOTEX, ANITEN a podobne ). Kombinovaný postrek sa odporúča pripravovať tesne pred použitím. Prípravky nikdy nemiešať v koncentrovanom stave!

Balenie : 10 lit, 50 lit a 1000 l kontajnery

 

Zloženie :

Obsah zinku ( ako Zn ) min. 4,0 %
Obsah zinku ( ako Zn ) obvykle : 60 gr Zn / lit

Obsahuje aj organicky viazaný dusík, uhlík,

síru , vápnika účinné adhezíva a povrchovo

aktívne látky prír. pôvodu zvyšujúce zmáčanlivosť

listov a prilnavosť postreku na povrch listov.

Monochela Cu
Monochela Cu

- koncentrát komplexne viazanej medi roztokového typu.
Meď obsiahnutá v kvapalnom koncentráte je chemicky viazaná vo forme organických lignosulfonátov prírodného pôvodu.
Monochela Cu je určená predovšetkým pre aplikáciu v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe na preventívne a kuratívne odstraňovanie nedostatku rastlinami asimilovateľnej medi.
Možno ju použiť na základné hnojenie do pôdy, avšak odporúča sa aplikovť formou postreku na listy rastlín.
Dávkovanie : Na listovú aplikáciu používame MONOCHELA – Cu výlučne po predchádzajúcom zriedení vodou, vo forme 0,1 až 0,25 %-ného roztoku. Hektárová dávka sa môže pohybovať v rozmedzí 0,2 až 0,8 kg medi ( Cu) t.j. 3,1 až 12,5 litra prípravku na hektár. Na obilniny sa odporúča foliárne aplikovať v dávke 0,3 - 0,7 kg medi na hektár ( 4,8 - 10,9 litra prípravku na hektár ).
Pri pôdnej aplikácii by sa mala používať dávka 60 – 150 litrov na hektár v závislosti od druhu pôdy.
Miešateľnosť : Prípravok je vhodné aplikovať spoločne s kvapalnými hnojivami, s ktorými je miešateľný v ľubovolných pomeroch – Monochela Zn, Mn, Fe, Agribor 150, Molysol, MgS – vit, dusíkatými hnojivami (napriek tomu sa vždy odporúča urobiť skúšku miešateľnosti prípravkov ). Koncentrát možno do obilnín aplikovať spoločne s postemergentnými rastovými herbicídmi ( AMINEX, DIKOTEX, ANITEN a podobne ). Kombinovaný postrek sa odporúča pripravovať tesne pred použitím. Prípravky nikdy nemiešať v koncentrovanom stave!

Balenie : 10 lit, 50 lit a 1000 l kontajnery

 

 

Zloženie :

Obsah medi ( ako Cu ) min. 4,0 %
Obsah medi ( ako Cu) obvykle : 60 gr Cu / lit

Obsahuje aj organicky viazaný dusík, uhlík,

síru , vápnika účinné adhezíva a povrchovo

aktívne látky prír. pôvodu zvyšujúce zmáčanlivosť

listov a prilnavosť postreku na povrch listov.

Monochela Mn
Monochela Mn

- koncentrát komplexne viazaného mangánu roztokového typu.
Mangán obsiahnutý v kvapalnom koncentráte je chemicky viazaný vo forme organických lignosulfonátov prírodného pôvodu.
Monochela Mn je určená predovšetkým pre aplikáciu v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe na preventívne a kuratívne odstraňovanie nedostatku rastlinami asimilovateľného mangánu.
Možno ju použiť na základné hnojenie do pôdy, avšak odporúča sa aplikovať formou postreku na listy rastlín.
Dávkovanie : Na listovú aplikáciu používame MONOCHELA – Mn výlučne po predchádzajúcom zriedení vodou, vo forme 0,1 až 0,25 %-ného roztoku. Hektárová dávka sa môže pohybovať v rozmedzí 0,5 až 1,8 kg mangánu ( ako Mn ) t.j. 8 až 28 litra prípravku na hektár. V prípade optimalizačného hnojenia v dávkach 0,075 až 0,8 kg Mn na hektár ( 1,2 až 12,5 litrov prípravku na hektár ).
Pri pôdnej aplikácii by sa mala používať dávka 110 – 230 litrov na hektár v závislosti od druhu pôdy.
Miešateľnosť : Prípravok je vhodné aplikovať spoločne s kvapalnými hnojivami, s ktorými je miešateľný v ľubovolných pomeroch – Monochela Cu, Zn, Fe, Agribor 150, Molysol, MgS – vit, dusíkatými hnojivami (napriek tomu sa vždy odporúča urobiť skúšku miešateľnosti prípravkov ). Koncentrát možno do obilnín aplikovať spoločne s postemergentnými rastovými herbicídmi ( AMINEX, DIKOTEX, ANITEN a podobne ). Kombinovaný postrek sa odporúča pripravovať tesne pred použitím. Prípravky nikdy nemiešať v koncentrovanom stave!
Balenie : 10 lit, 50 lit a 1000 l kontajnery

 

 

Zloženie :

Obsah mangánu ( Mn ) min. 4,0 %
Obsah mangánu ( Mn ) obvykle : 60 gr Mn / lit

Obsahuje aj organicky viazaný dusík, uhlík,

síru , vápnika účinné adhezíva a povrchovo

aktívne látky prír. pôvodu zvyšujúce zmáčanlivosť

listov a prilnavosť postreku na povrch listov.

Monochela Fe
Monochela Fe

- koncentrát komplexne viazaného železa roztokového typu.
železo obsiahnuté v kvapalnom koncentráte je chemicky viazané vo forme organických lignosulfonátov prírodného pôvodu.
Monochela Fe je určená predovšetkým pre aplikáciu v rastlinnej poľnohospodárskej výrobe na preventívne a kuratívne odstraňovanie nedostatku rastlinami asimilovateľného železa, na liečenie chlorózy z nedostatku železa.
Možno ju použiť na základné hnojenie do pôdy, avšak odporúča sa aplikovať formou postreku na listy rastlín.
Dávkovanie : Na listovú aplikáciu používame MONOCHELA – Fe výlučne po predchádzajúcom zriedení vodou, vo forme 0,3 až 0,5 %-ného roztoku. Hektárová dávka sa môže pohybovať v rozmedzí 5 až 28 litra prípravku na hektár. V prípade optimalizačného hnojenia v dávke 2 až 12 litrov prípravku na hektár .
Pri pôdnej aplikácii by sa mala používať dávka 100 – 200 litrov na hektár v závislosti od druhu pôdy.
Miešatečnosť : Prípravok je vhodné aplikovať spoločne s kvapalnými hnojivami, s ktorými je miešateľný v ľubovolných pomeroch – Monochela Cu, Zn, Fe, Agribor 150, Molysol, MgS – vit, dusíkatými hnojivami (napriek tomu sa vždy odporúča urobiť skúšku miešateľnosti prípravkov ). Koncentrát možno do obilnín aplikovať spoločne s postemergentnými rastovými herbicídmi ( AMINEX, DIKOTEX, ANITEN a podobne ). Kombinovaný postrek sa odporúča pripravovať tesne pred použitím. Prípravky nikdy nemiešať v koncentrovanom stave !

Balenie : 10 lit, 50 lit a 1000 l kontajnery

 

 

Zloženie :

Obsah železa( ako Fe ) min. 4,0 %
Obsah železa ( ako Fe ) obvykle : 60 gr Fe/ lit

Obsahuje aj organicky viazaný dusík, uhlík,

síru , vápnika účinné adhezíva a povrchovo

aktívne látky prír. pôvodu zvyšujúce zmáčanlivosť

listov a prilnavosť postreku na povrch listov.

Agribor 150
Agribor 150

- kvapalný koncentrát bóru roztokového typu

Koncentrát sa používa na preventívne i kuratívne prihnojovanie všetkých základných
a poľných plodín, lesných drevín, zeleniny, špeciálnych kultúr a ovocných drevín. Je určený hlavne na listovú výživu rastlín, avšak samozrejme je možné ho používať i na hnojenie bórom do pôdy.
Listovú aplikáciu je účelné uprednostniť hlavne na alkalických a neutrálnych pôdach.

Dávkovanie : Na základné hnojenie do pôdy sa odporúča dávka 6,5 až 20 litrov prípravku AGRIBOR 150 na hektár.
Pri foliárnej aplikácii - aplikácia postrekom na listy - formou základného hnojenia je dávka 2 až 5,5 litra prípravku AGRIBOR 150 na hektár, alebo pri optimalizačnom hnojení sa používa v dávke 0,35 až 3,5 litra AGRIBOR 150 na hektár. Mimokoreňovú – listovú aplikáciu sa doporučuje realizovať pri maximálnej koncentrácii prípravku 0,5 %.Pozitívne výsledky ovplyvnením úrody, cukornatosti a digescie repy možno dosiahnuť aplikáciou
hnojiva v dávke 1,5 až 1,7 litra na hektár približne v polovici augusta, resp. asi 6
týždňov pred predpokladaným zberom cukrovej repy.

Miešateľnosť: prípravok je možné aplikovať spoloène s kvapalnými hnojivami a tiež s väčšinou prípravkov určených na ochranu rastlín. Kombinovaný postrek sa odporúča pripravovať tesne pred použitím. Prípravky nikdy nemiešať v koncentrovanom stave!

Balenie : 10 l , 50 l a 1000 l kontajnéry

 

 

Zloženie :

Obsah boru ( ako B ) min. 9,5%
Obsah boru ( ako B) obvykle : 150 gr B / lit
MgS - vit
MgS - vit

MgS – vit je vysokokoncentrovaný vodný roztok síranu horečnatého.
Umožňuje efektívne prihnojovanie formou hnojivej zálievky ( obzvlášť výhodná je tzv. kvapková zálievka ) a tiež formou mimokoreňovej – listovej aplikácie.

Dávkovanie : Pri mimokoreňovej aplikácii sa odporúča používať 0,1 – 0,5 % koncentráciu prípravku v aplikačnom roztoku, pričom hnojivo aplikujeme v skorých ranných alebo podvečerných hodinách. U rýchlenej zeleniny sa obvykle aplikuje v koncentrácii 0,2 – 0,3 %.

Pri kvapkovej závlahe je dávkovanie závislé od druhu pestovanej rastliny a stave porastu.

Balenie : 10 l, 50 l a 1000 l kontajnery

 

ZLOŽENIE:

Obsah horčíka ( MgO ) min : 7,06 %
Obsah horčíka ( MgO) obvykle : 87,5 gr MgO/l
Obsah síry ( ako S ) min : 5,62 %
Obsah síry ( ako S ) obvykle 70 gr S / l

 

N - vit
N - vit

N - vit je vysokokoncentrovaný roztok dusičnanu amónneho.

N – vit umožňuje efektívne prihnojovanie formou hnojivej zálievky ( obzvlášť výhodná je tzv. kvapková zálievka ) a tiež formou mimokoreňovej – listovej aplikácie. Pri mimokoreňovej aplikácii sa odporúča používať 0,1 – 0,4 % koncentráciu prípravku v aplikačnom roztoku, pričom hnojivo aplikujeme v skorých ranných alebo podvečerných hodinách.

Balenie : 10 l, 50 l a 1000 l kontajnery

 

ZLOŽENIE :

Obsah dusíka ( ako Ncelk.) min: 17,7 %
Obsah dusíka ( N-NO3-) 110gr / lit
Obsah dusíka ( N- NH4+ ) 110 gr / lit

 

1
Koľko produktov na stranke?:
Tlač stránku   Tlač stránku
Copyright 2018 © AGRICHEM XIMIX
Sídlo spoločnosti:
AGRICHEM XIMIXm s.r.o., Vištucká 4 900 81 Šenkvice
Adresa prevádzky:
AGRICHEM XIMIX, s.r.o., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
Poštová adresa:
AGRICHEM XIMIX, s.r.o., P.O.Box 21, 830 03 Bratislava 33
 
Powered by Webcredit s.r.o.