Agrichem Ximix, s.r.o. - Kvapalné hnojivá, Výživa trávnika, Hnojivá na kvetiny, Hnojivá práškové vodorozpustné, Hnojivá pre veľkopestovateľov
Dátum: 24.03.2019
 
 PRODUKTY
»Kvapalné hnojivá
»Výživa trávnika
»Hnojivá na kvetiny
»Hnojivá práškové vodorozpustné
»Hnojivá pre veľkopestovateľov
»Práškové hnojivá
»Suroviny
»karty bezpečnostných údajov

 

Práškové hnojivá 
Horká soľ
Horká soľ

Horká soľ - hnojivo na konifery, okrasné kry, vinič a ovocné stromy.
Zabraňuje žltnutiu listov a hnednutiu ihličia
Je najvhodnejšie rýchlo pôsobiace a bezbalastné hnojivo, ktoré odstraňuje nedostatok horčíka. Používa sa aj ako práškové hnojivo do pôdy ako aj v kvapalnom stave na zálievku alebo postrek na listy. Použitie tohto hnojiva je časovo neobmedzené.
Pri deficite horčíka rastliny nedosahujú požadované výnosy, ich listová plocha nie je dostatoène sýta- listy žltnú a neskôr až hnednú.
Dávkovanie :
- Do pôdy : Doporučené dávkovanie je 50 g horkej soli na m2. Pre väčšie rastliny , stromy a konifery vyššie ako 2 m môžeme dávkovanie zvýšiť až na 200 g/ m2.
- Na zálievku : Používať 1- 2 % roztok ( 10-20 g hnojiva na 1l vody ) ku koreňom.
- Listová aplikácia : 0,5-1,5 % roztok ( 5-15 g hnojiva na 1l vody ).

Pri akútnom nedostatku horčíka sa môže dávka až zdvojnásobiť

Balenie : 1 kg , 3 kg a 25 kg

Zloženie :

Obsah horčíka ( MgO ) min. 15,0 %
Obsah síry ( SO42- ) min. 33,0 %

 

 

 

Liadok vápenatý
Liadok vápenatý

Liadok vápenatý je dusíkato – vápenaté hnojivo obsahujúce dusičnan vápenatý a dusičnan amónny
Je vhodný pre všetky plodiny a kultúry s výnimkou niekoľkých druhov rastlín vyžadujúcich kyslú pôdnu reakciu.
Liadok vápenatý je vhodný na :
- základné hnojenie do pôdy na hľúbovú , koreňovú, plodovú, cibuľovú a listovú zeleninu, zemiaky, strukoviny, drobné ovocie a kôstkoviny, jahody a vinnú révu, pričom sa na 10 m2 odporúča v priebehu celého vegetač. obdobia aplikovať 100 – 360 g v závislosti od pestovanej plodiny,
- pre listovú výživu sa odporúča používať liadok vápenatý vo forme 0,1 – 0,2 % roztoku ( 0,1 – 0,2 kg na 100 l vody). Listová aplikácia sa osvedčila tiež proti horkej škvrnitosti jabĺk. Jablone sa preventívne postrekujú od druhej polovice júla 5 – 6 krát, pričom postreky sa opakujú v 10 – 14 dňových intervaloch. Pre tento typ aplikácie sa odporúča používať 0, 5 – 1 % roztok liadku ( 50 – 100 g liadku / 10 l vody ),
- pri príprave živných roztokov používaných v súvislosti s bezpôdnym pestovaním rastlín,
- v súvislosti s prípravou pestovateľských substrátov.

Balenie : 5 kg a 25 kg

   
   

ZLOŽENIE : 

Obsah dusíka ( ako N-NO3- ) min : 14,0 %
Obsah dusíka ( ako N-NH4+ ) min : 1,0 %
Obsah vápnika ( ako CaO ) min : 26,0 %

 

 

 

Modrá skalica
Modrá skalica

V súvislosti s pestovaním rastlín sa modrá skalica používa samotná, alebo vo forme niektorej z jej bázickych solí na ochranu pred hubovitými chorobami, na preventívne a kuratívne odstraňovenie nedostatku medi a tiež ako herbicíd.
Nedostatok medi sa prejavuje skrúcaním a odumieraním častí mladých listov. Letorosty sú krátke a majú metlovitý rast.
Príznaky nedostatku sú výraznejšie v období veľkých horúčav. Nadmerné dusíkaté hnojenie zosilňuje deficit medi.

Dávkovanie :
Nedostaok medi sa odstraňuje postrekovaním rastlín veľmi zriedeným roztokom síranu meďnatého ( do 0,05 % t.j. do 5 g modrej skalice na 10 litrov postreku ). Foliárne ošetrenie roztokom modrej skalice možno použiť na všetky ovocné dreviny – zvlášť vhodné je postrek realizovať začiatkom leta.

Balenie : 0,5 kg , 1 kg a 25 kg

 

ZLOŽENIE :

Celkový obsah medi ( Cu ) min : 23,0 %
Vodorozpustná meď ( Cu ) min : 21,0 %
Zelená skalica
Zelená skalica

V súvislosti s pestovaním rastlín sa zelená skalica používa na preventívne a kuratívne odstraňovenie nedostatku železa.
Nedostatok železa sa môže objavovať hlavne na pôdach bohatých na vápnik a pôdach so zásaditou reakciou. Charakteristickým vizuálnym prejavom nedostatku železa je tzv. choróza . Pri dlhšie pretrvávajúcom deficite železa nastáva postupné odumieranie rastového vrcholu.
Dávkovanie :
Pri nedostatku železa možno aplikovať 0,2 % roztok zelenej skalice ( 20 g kryštalického síranu železnatého na 10 litrov postreku ) čo najskôr po zistení nedostaku. Ak príznaky nedostaku železa pretrvávajú , postrek je potrebné opakovať po 14 dňoch až mesiaci. Účinnosť foliárnej aplikácie sa prehĺbi ak sa do postreku pridá tiež močovina.
Na ničenie machu v trávnatých porastoch sa dávkuje 300-400 gr / 10 litrov vody / 1 ár.

Balenie : 0,5 kg , 1 kg a 50 kg

 

 

 

ZLOŽENIE :

Celkový obsah železa ( ako Fe ) min : 17,5 %
Obsah vodoroz. železa ( ako Fe ) min : 14,0 %

 

1
Koľko produktov na stranke?:
Tlač stránku   Tlač stránku
Copyright 2018 © AGRICHEM XIMIX
Sídlo spoločnosti:
AGRICHEM XIMIXm s.r.o., Vištucká 4 900 81 Šenkvice
Adresa prevádzky:
AGRICHEM XIMIX, s.r.o., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
Poštová adresa:
AGRICHEM XIMIX, s.r.o., P.O.Box 21, 830 03 Bratislava 33
 
Powered by Webcredit s.r.o.