Agrichem Ximix, s.r.o. - Kvapalné hnojivá, Výživa trávnika, Hnojivá na kvetiny, Hnojivá práškové vodorozpustné, Hnojivá pre veľkopestovateľov
Dátum: 21.04.2019
 
 PRODUKTY
»Kvapalné hnojivá
»Výživa trávnika
»Hnojivá na kvetiny
»Hnojivá práškové vodorozpustné
»Hnojivá pre veľkopestovateľov
»Práškové hnojivá
»Suroviny
»karty bezpečnostných údajov

 

Kvapalné hnojivá 
Molysol
Molysol

Kvapalný koncentrát Molysol je určený predovšetkým na foliárnu ale i na pôdnu výživu kultúr vyžadujúcich hnojenie molybdénom, ako je karfiol, lucerna, cukrová repa, vinič, pšenica, hrach, repka.
Obvykle sa aplikuje pri zásobnom hnojení v dávke 2,5 až 8,5 litrov hnojiva/ha., a pri optimalizačnom hnojení v dávke 0,4 až 1,4 lit./ha, v koncentrácii 0,2 %.

Zloženie:
MO
10 %
Mikrochela
Mikrochela

Kvapalný koncentrát Mikrochela je účinným zdrojom stopových rastlinných živín vhodným na doplnkovú výživu zeleniny, ovocných drevín a dekoračných rastlín a to formou foliárnej aplikácie i koreňovej zálievky. Komplexná – chelátová forma prvkov obsiahnutých v prípravku vytvára predpoklady pre ich rýchli a účinný vstup do systému ošetrovaných rastlín. Pre listovú aplikáciu sa používa 15 až 30 ml na 100 m2, vo forme 0,15 až 0,2 % roztoku. Aplikácia sa odporúča aplikovať 4 až 5 krát za vegetačné obdobie. Pri aplikácii zálievkou sa odporúča použiť koncentráciu 0,2 %. Pri veľkoplošnej aplikácii používame dávku 1,5 až 3 l/ha.

Zloženie:
N
40 g/l
S
7 g/l
MgO
25 g/l
Cu
5 g/l
Zn
5 g/l
Mn
5 g/l
B
2,5 g/l
Fe
7 g/l
Mo
0,1 g/l
SÍRA SK 520
SÍRA SK 520

- roztokový koncentrát síry s obsahom draslíka a dusíka

Použitie :
- patrí medzi najkoncentrovanejšie zdroje asimilovatelnej síry v čírej roztokovej forme,
- je vysoko efektívnym zdrojom síry v polysulfidickej forme, ktorá sa v pôde pozvoľne
oxiduje na elementárnu a rostlinami rýchlo pôsobiacu síranovú formu,
- je zdrojom rastlinami veľmi dobre prijateľného draslíka v jeho bezchloridovej forme
- vykazuje tiež fungicídnu a akaricídnu účinnost,
- vzhľadom na vysoký obsah polysulfidickej síry je účinný proti viacerým hubovým chorobám (hlavne proti múčnatkám) a tiež proti niektorým živočišným škodcom .
- má výrazne redukujúci charakter v dôsledku čoho zvyšuje účinnosť niektorých živín napr. železa,
- má komplexotvorný charakter čo pozitívne ovplyvňuje hlavne prístupnosť stopových
rastlinných živín kovového charakteru.

Dávkovanie :

Kvapalné NKS- hnojivo SÍRA SK 520 je určené na základné hnojenie do pôdy. Aplikuje sa po zriedení vodou , v závislosti od náročnosti ošetrovaných rastlín na prihnojovanie sírou , v dávke 0,5 až 1,5 litra prípravku na ár ( 100 m 2 ).
V prípade olejnín možno napríklad doporuèiť dávku 0,8 – 1,3 litra hnojiva SÍRA SK 520 na ár. Na prihnojenie zemiakov 0,5 – 0,6 l / ár. Kapustoviny a cibuľoviny je vhodné prihnojovať dávkou 1,0 – 1,2 litra hnojiva na ár.

Síra SK 520 má vynikajúce účinky pri ošetrovaní dreva na viniči a ovocných stromoch v predjarnom období. Pôsobí pozitívne proti prezimujúcim škodcom a proti kučeravosti pri dávkovaní :
Ovocné stromy pred a pri pučaní - 1 % roztok
Broskyne pred pučaním - 4 % roztok
Vinič - po jarnom reze pred pučaním - 4% roztok.
Je vhodná i na morenie cesnaku - 6 - 12 hod namáèať v 4 % roztoku a ihneď vysadiť

POZOR :
Hlavne pri teplotách vyšších ako 21 °C pri použití formou foliárnej aplikácie (0,2 – 0,5 %) môže hnojivo spôsobovať nekrózy – popálenia, hlavne na mladých listoch.
Nevhodné striekať na list. Síra Sk 520 nie je miešateľná s inými prípravkami a ani s listovými hnojivami.

Balenie : 0,5 , 1 l fľaše , 5 a 10 l bandasky

ZLOŽENIE :

Obsah síry ( s ) min: 18,5 %
Obsah draslíka ( K2O ) min : 14,0 %
Obsah dusíka ( N ) min : 3,0 %

 

Foli Solanum
Foli Solanum

- špeciálne komplexné hnojivo na foliárne prihnojovanie zemiakov.
Prípravok je možné použiť na základné hnojenie do pôdy, avšak odporúča sa ho aplikovať predovšetkým formou postreku na listy rastlín.
Aplikácia sa doporučuje už od 2-3 fázy rastu zemiakov – obdobie predlžovacieho rastu až zapojenia porastu- pričom v období tvorby kvetných pukov – 4 fáza – sa uplatní hlavne bór. Foliárnu aplikáciu je účelné spájať s použitím prípravkov na ochranu rastlín. Vždy treba urobiť skúšku miešateľnosti prípravkov a zmesný postrek nepripravovať do zásoby! Nie je miešateľný s prípravkami obsahujúcich fosfor a polysulfidickú síru !

Dávkovanie :
Na listovú aplikáciu sa používa vo forme 0,3 – 0,8 %- ného roztoku t.j. 30- 80 ml na 10 l vody. V poľnohospodárskej veľkovýrobe sa používa 3 – 10 l na 1 ha. . Postreky sa odporúčajú 2 – 3 krát opakovať.

Balenie : 0,5 l a 1 l fľaše, 5 a 10 l bandasky

ZLOŽENIE :

 

Obsah dusíka ( N-NH2 ) min:4,5 %
Obsah horčíka ( MgO) min : 1,0 %
Obsah mangánu ( Mn) min: 0,5 %
Obsah zinku ( Zn ) min : 0,1 %
Obsah medi ( Cu ) min : 0,1 %
Obsah bóru ( B ) min : 0,2 %

Obsahuje tiež stimulátor rastu, a látka

použitá pri tvorbe komplexov je prírod.

pôvodu a zlepšuje adhezivitu prípravku

na povrchu rastlín.

Agricalmag
Agricalmag

Roztokový koncentrát vápnika, horčíka, dusíka a bóru sa používa sa na ošetrenie rastlín pri nedostatku vápnika a horčíka (liečenie príznakov chlorózy z nedostatku vápnika a horčíka ). Používa sa ako hnojivo na list alebo zálievku (najmä v záhradníctve a ovocinárstve ).
Veľmi dobre pôsobí na horkú škvrnitosť jabĺk a vrcholovú hnilobu paradajok.
Dávkovanie :
Pri postreku na list aplikujeme prípravok v koncentrácii 0,2 – 0,7 % ( 20 – 70 ml/10 litrov vody ).
Pri opakovaných postrekoch používame radšej nižšiu koncentráciu, t.j. 0,2-0,4 % ( na 10 litrov vody 20 až 40 ml AGRICALMAG ).
Na zálievku používame 3 – 8 ml hnojiva AGRICALMAG na liter. V poľnohospodárstve na jednorázové postreky sa používa 30 – 60 litrov AGRICALMAG na hektár, na opakované postreky sa odporúča 15 – 40 litrov hnojiva.
Postreky rastlín sa odporúča opakovať v 10 – 14 dňových intervaloch, pričom počas vegetačného obdobia je vhodné urobiť 4 až 6 postrekov. Postreky na nadzemnú časť rastlín sa odporúča realizovať na dostatočne vzraslý a zapojený porast. Posledný postrek by sa nemal robiť neskôr ako 2 - 3 týždne pred plánovaným zberom úrody

Balenie : 0,5 lit, 1 lit, 5 a 10 lit

 

ZLOŽENIE : 

Obsah dusíka ( ako N-NO3-) min : 5,0 %
Obsah vápnika ( ako CaO ) min : 8,5 %
Obsah horčíka ( ako MgO ) min : 1,0 %
Obsah bóru ( ako B ) min :0,05 %
Horká soľ kvapalná
Horká soľ kvapalná

Odstraňuje príčiny akutného nedostatku horčíka - hnednutie a opadávanie ihličia u konifervitov, žltnutie listov.
Používa sa ako hnojivo na list alebo ako zálievka. Pri foliárnej – listovej aplikácii sa aplikuje v 5 – 15 % koncentrácii .
Horká soľ kvapalná je rostlinami dobre prijateľná, ale aj napriek tomu môže vynímoène prísť k ich poškodeniu. Pri vyšších teplotách ,nižšej vzdušnej vlhkosti treba použiť nižšiu koncentráciu aplikačného roztoku.
Pri zálievke použite nižšiu koncentráciu v závislosti od množstva závlahovej vody.

Dávkovanie :
Obilniny( odnožovanie – torba klasov) :
1,2 lit / 10 lit.vody, 1 - 2 aplikácie
Kukurica ( od 4 listu kvetu ) :
1,2 lit / 10 lit.vody, 1 - 2 aplikácie
Repka olejná (od butonizace do kvetu ) : 1,2 lit/10 lit.vody, 1 - 2 aplikácie
Cukrová repa ( do konca júna ) :
1,2 lit / 10 lit.vody, 1 - 2 aplikácie
Vinná réva ( po odkvete ) :
0,8 - 1,2 lit / 10 lit.vody, 1 - 2 aplikácie
Zemiaky ( do kvitnutia ) :
0,5 - 0,7 lit / 10 lit.vody, 1 - 2 aplikácie
Zelenina ( obdobie max prírastkov hmoty) : 0,5-0,7 lit / 10 lit.vody, 1 - 2 aplikácie
Ovocné stromy ( do tvorby plodov ):
0,7 lit / 10 lit.vody, 2 -3 aplikácie
Konifery ( hnednutie ihličia ):
0,5 - 0,7 lit / 10 lit.vody, 2 - 3 aplikácie
Pri dávke 4 l hnojiva / ár sa vyrovná ročná spotreba horčíka rastlinami.

Balenie : 0,5 lit, 1 a 5 lit.

 

 

 

 

ZLOŽENIE :

Obsah horčíka ( ako MgO ) min : 5,0 %
Obsah síry ( ako SO42- ) min : 10,0 %

 

< 1
Koľko produktov na stranke?:
Tlač stránku   Tlač stránku
Copyright 2018 © AGRICHEM XIMIX
Sídlo spoločnosti:
AGRICHEM XIMIXm s.r.o., Vištucká 4 900 81 Šenkvice
Adresa prevádzky:
AGRICHEM XIMIX, s.r.o., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
Poštová adresa:
AGRICHEM XIMIX, s.r.o., P.O.Box 21, 830 03 Bratislava 33
 
Powered by Webcredit s.r.o.